KHÓA HỌC QUẢNG CÁO DIGITAL

1. Tại sao bạn cần tham gia khóa học VSS Digital Ads?

Bạn sẽ phải bất ngờ mà đăng ký ngay khóa học của chúng tôi khi biết rằng đây là khóa học:

  • KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN: Bạn cần hỏi bao nhiêu, người giảng sẽ trả lời bạn mọi câu hỏi cho đến khi bạn không còn gì vướng mắc
  • THỰC HÀNH LÀ CHÍNH: bạn sẽ được triển khai quảng cáo ngay tại chỗ và biết cách VIẾT NỘI DUNG bán hàng RA ĐƠN ầm ầm.
  • DỒN HẾT TÂM HUYẾT: Chúng tôi có bao nhiêu kiến thức, chúng tôi xin rút ruột gan cho bạn bấy nhiêu kỹ năng. 

2. Học viên của khóa học là ai?

Khóa học VSS Digital Ads sẽ là nơi khởi nguồn kiến thức cho những bạn đang là:

  • Sinh viên mới ra trường đang có đam mê về Marketing quảng cáo và mong muốn theo đuổi con đường này
  • Chủ doanh nghiệp start – up muốn tự chạy Marketing để thúc đẩy doanh số và nâng tầm thương hiệu từ quảng cáo
  • Nhân viên Digital Marketing đang gặp khó khăn trong việc chạy quảng cáo hiệu quả không tìm được hướng đi đúng cho doanh nghiệp

Học viên của khóa học là ai?

3. Nội dung chi tiết khóa học VSS Digital Ads

Hiện tại, VSS đang triển khai 4 khóa học: Quảng cáo chuyên sâu Facebook, Quảng cáo chuyên sâu Google, Combo quảng cáo chuyên sâu Facebook & Google và quảng cáo Facebook & Google SOLO 1-1. Dưới đây là nội dung từng buổi học để bạn hình dung và tham khảo:

KHÓA HỌC FACEBOOK ADS

» 3.900.000đ/tháng – 3 buổi/tuần « 

Buổi 1+2 : TỔNG QUAN FACEBOOK ADS - Kiến thức cơ bản về Facebook: profile, groups, events, 6 loại fanpage.
- Giới thiệu loại quảng cáo
- Hướng dẫn tạo Fanpage chuẩn ( nếu chưa có )
- Các chính sách quảng cáo Facebook.
- Phương pháp đặt tên
- Dạng quảng cáo Facebook
- Quản trị Fanpage, kế hoạch nội dung….

Buổi 3 : LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC FACEBOOK ADS

- Chiến lược Facebook Marketing
- Bí quyết làm Fanpage thu hút được tập khách hàng đúng mục tiêu và bán hàng tốt
- Bí quyết marketing

Buổi 4 : THỰC HÀNH CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN VÀ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

- Tạo Facebook ads cơ bản
- Xem báo cáo và xuất báo cáo

Buổi 5+6: BUỔI CHUYÊN SÂU VỀ FACEBOOK ADS

- Tạo Audience list và Remarketing chuyên nghiệp.
- Kỹ thuật Facebook Audience và Target chuyên sâu: quảng cáo tăng LIKE, tăng đơn hàng, xem xét chạy ads chuyên sâu để phân loại đối tượng, chiến dịch, loại hình quảng cáo, chuyên sâu audience insight để chỉnh sửa chiến dịch đảm bảo thành công ra đơn tốt nhất.
- Kỹ thuật tìm kiếm khách hàng mới
- 56 thuật toán tăng reach của Facebook
- Thuật toán EdgeRank

Buổi 7+8: CHUYÊN SÂU VỀ QUẢNG CÁO + THỰC HÀNH NÂNG CAO

- Thực hành nâng cáo về quảng cáo Facebook
- Kết quả và đo lường
- Kết hợp Analytics facebook tại sao không?
- Fanpage insights.

 

KHÓA HỌC GOOGLE ADS

» 3.900.000đ/tháng – 3 buổi/tuần « 

Buổi 1 : TỔNG QUAN VỀ GOOGLE ADS

- Google Ads là gì? (Vai trò, mô hình,..)

- Tài khoản Google Ads

- Từ khóa

Buổi 2 : THỰC HÀNH CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN GOOGLE ADS

- Tạo tài khoản quản lý và tài khoản con

- Lập kế hoạch chiến lược Google Ads

Buổi 3 : CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

- Các loại quảng cáo Google Ads

- Các mẫu quảng cáo

Buổi 4 : THỰC HÀNH CÀI ĐẶT CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO

- Cài đặt chiến dịch tìm kiếm

- Tạo nhóm quảng cáo

Buổi 5 : CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO

- Bộ tiện ích mở rộng

- Cách viết thông điệp Dynamic

- Các công cụ đo lường của bên thứ 3

Buổi 6 : MẠNG HIỂN THỊ

- Tìm hiểu về mạng hiển thị

- Tiếp thị lại

- Cài đặt tiếp thị lại

- Tiếp thị lại động (dynamic remarketing) là gì?

- Tìm kiếm khách hàng mới

Buổi 7 : QUẢNG CÁO VIDEO

- Tìm hiểu về quảng cáo Youtube

- Tiếp thị lại Youtube

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Tối ưu CPV

Buổi 8 : CÁC KẾT NỐI

- Google Analytics

- Youtube Channel

- Xem báo cáo và xuất báo cáo

 

KHÓA HỌC FACEBOOK + GOOGLE ADS: GÓI THEO LỚP

» 6.500.000đ/tháng – 3 buổi/tuần «

TỔNG QUAN VỀ GOOGLE ADS & FACEBOOK ADS Buổi 1: Google ads & Facebook ads

- Google Ads là gì? (Vai trò, mô hình,..)
- Các loại quảng cáo Google Ads
- Chính sách Google ads
- Kiến thức cơ bản về Facebook: profile, groups, events, 6 loại fanpage.
- Giới thiệu loại quảng cáo
- Các chính sách quảng cáo Facebook.

Buổi 2: Google Ads & Facebook Ads

- Giới thiệu tài khoản Google – Tài khoản cá nhân hay doanh nghiệp ( MCC )
- Từ khóa – Các dạng từ khóa
- Các dạng quảng cáo Google
- Phương pháp đặt tên và Fanpage insights.
- Dạng quảng cáo Facebook
- Quản trị Fanpage, lọc nội dung, tương tác fan, kế hoạch nội dung….

LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GOOGLE ADS VÀ FACEBOOK ADS

Buổi 3 : Chiến lược Facebook MKT - Chiến lược Facebook Marketing
- Bí quyết làm Fanpage thu hút được tập khách hàng đúng mục tiêu và bán hàng tốt
- Bí quyết marketing
Buổi 4 : Chiến lược Google MKT

- Chiến lược Google Ads
- Bí quyết nuôi dưỡng từ khóa

THỰC HÀNH CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN VÀ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO GG ADS VÀ FB ADS

Buổi 5 : Thực hành chạy quảng cáo Google Ads

- Tạo tài khoản quản lý và tài khoản con
- Cài đặt chiến dịch tìm kiếm
- Tạo nhóm quảng cáo

Buổi 6 : Thực hành chạy quảng cáo Facebook Ads

- Tạo Facebook ads cơ bản

- Xem báo cáo và xuất báo cáo

Buổi 7: BUỔI CHUYÊN SÂU VỀ FACEBOOK ADS

- Tạo Audience list và Remarketing chuyên nghiệp.

- Kỹ thuật Facebook Audience và Target chuyên sâu: quảng cáo tăng LIKE, tăng đơn hàng, xem xét chạy ads chuyên sâu để phân loại đối tượng, chiến dịch, loại hình quảng cáo, chuyên sâu audience insight để chỉnh sửa chiến dịch đảm bảo thành công ra đơn tốt nhất.

- Kỹ thuật tìm kiếm khách hàng mới

- 56 thuật toán tăng reach của Facebook

- Thuật toán EdgeRank

Buổi 8: CHUYÊN SÂU VỀ GOOGLE ADS

- Bộ tiện ích mở rộng

- Tìm hiểu về mạng hiển thị

- Tiếp thị lại

- Cài đặt tiếp thị lại
- GDN bằng từ khóa tại sao không

- Loại đối tượng Re-marketing

- Các kết nối: Google Analytics, Youtube Channel

Buổi 9: CHUYÊN SÂU VỀ QUẢNG CÁO + THỰC HÀNH NÂNG CAO

- Thực hành nâng cao về quảng cáo Google

- Thực hành nâng cáo về quảng cáo Facebook

- Kết quả và đo lường

- Xem Analytics website tối ưu tỉ lệ thoát

- Kết hợp Analytics facebook tại sao không?

 

KHÓA HỌC FACEBOOK + GOOGLE ADS: GÓI SOLO 1:1

» 8.500.000đ/2 tuần – 3 buổi/tuần « 

Buổi 1: TỔNG QUAN VỀ GOOGLE ADS & FACEBOOK ADS

Google Ads:

- Google Ads là gì? (Vai trò, mô hình,..)
- Tài khoản Google Ads
- Từ khóa

- Các loại quảng cáo Google Ads
- Các mẫu quảng cáo

Facebook Ads:

- Kiến thức cơ bản về Facebook: profile, groups, events, 6 loại fanpage.

- Giới thiệu 10 loại quảng cáo và nên chọn loại nào cho sản phẩm gì?

- Các chính sách quảng cáo Facebook.

- Remarketing chuyên nghiệp.

- 10 phương pháp đặt tên, tăng like Fanpage và Fanpage insights.

- Quản trị Fanpage, lọc nội dung, tương tác fan, kế hoạch nội dung….

Buổi 2 : LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GOOGLE ADS VÀ FACEBOOK ADS

Chiến lược Facebook Marketing:

- Chiến lược Facebook Marketing
- Bí quyết làm Fanpage thu hút được tập khách hàng đúng mục tiêu và bán hàng tốt
- Bí quyết marketing
 

Chiến lược Google Marketing:

- Chiến lược Google Ads

- Bí quyết nuôi dưỡng từ khóa

Buổi 3 : THỰC HÀNH CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN VÀ CHIẾN DỊCH QUẢNG CÁO GOOGLE ADS VÀ FACEBOOK ADS

Thực hành chạy quảng cáo Google Ads

- Tạo tài khoản quản lý và tài khoản con

- Cài đặt chiến dịch tìm kiếm
- Tạo nhóm quảng cáo

Thực hành chạy quảng cáo Facebook Ads

- Tạo Facebook ads cơ bản

- Xem báo cáo và xuất báo cáo

Buổi 4 : BUỔI CHUYÊN SÂU VỀ FACEBOOK ADS

- Tạo Audience list và Remarketing chuyên nghiệp.

- Kỹ thuật Facebook Audience và Target chuyên sâu: quảng cáo tăng LIKE, tăng đơn hàng, xem xét chạy ads chuyên sâu để phân loại đối tượng, chiến dịch, loại hình quảng cáo, chuyên sâu audience insight để chỉnh sửa chiến dịch đảm bảo thành công ra đơn tốt nhất.

- Kỹ thuật tìm kiếm khách hàng mới

- 56 thuật toán tăng reach của Facebook

- Thuật toán EdgeRank

Buổi 5+6 : BUỔI CHUYÊN SÂU VỀ GOOGLE ADS

- Bộ tiện ích mở rộng

- Tìm hiểu về mạng hiển thị

- Tiếp thị lại

- Cài đặt tiếp thị lại
- GDN bằng từ khóa tại sao không

- Loại đối tượng Re-marketing

- Các kết nối: Google Analytics, Youtube Channel

Buổi 7(Bonus) : SEO cơ bản

- SEO là gì?

- Thế nào là chuẩn SEO?

- Những kênh nào có thể SEO được?

- SEO facebook như thế nào?

 

Vui lòng điền thông tin tại đây để nhận ngay tư vấn về Khóa học của VSS Corp

-----------------------------------------------------

VSS Corporation - New Horizon for Marketing

Đ/c: Số 18-A3, 168 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0963 803 986 – 0962 59 78 59

Email: Vsscorpvn@gmail.com

Fanpage: facebook.com/ VSSCorporationVN

 


Tag: khóa học VSS Digital Ads