TỔ CHỨC EVENT

Với sự liên kết với nhiều kênh - báo trí, Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Cung cấp một số giải thưởng cho doanh nghiệp đem lại sự tăng tin tưởng của doanh nghiệp trong marketing truyền thông đến với người tiêu dùng.


Tag: dịch vụ marketing, tổ chức sự kiện giải thưởng